Einde aan nachtmerrie Queens- we werden jarenlang tegengewerkt 30/10/2013

De Stad Amersfoort schrijft een duidelijk artikel:

Stad Amersfoort – Einde aan nachtmerrie Queens 30 oktober 2013

Advertenties

Raadslid PvdA Ramon Smits Alvarez vermist

Prominent en invloedrijke PvdA’er verdwenen sinds 10 oktober 2013

Sinds 10 oktober 2013 is Ramon Smits Alvarez vermist. Hij is kandidaat lijsttrekker voor de PvdA in Amersfoort en is op raadselachtige wijze in het niets opgelost. De stemming voor een nieuwe lijsttrekker zou deze week plaatsvinden en is uitgesteld vanwege zijn verdwijning.

Er zijn 4 kandidaten.

Smits Alvarez en Queens

Dhr Ramon Smits Alvarez heeft veel voor ons betekend. Aanvankelijk heeft hij Queens juist erg  veel tegengewerkt toen wij contact met hem zochten. Hij had zijn oor te luister gelegd bij de ambtenaren op het stadhuis over de kwestie urilift op ons terras.  Volgens de ambtenaren waren wij op de hoogte van de komst van de urilift. En bovendien zouden de kosten van verplaatsing te hoog zijn, nl. 40.000 euro. Deze raadsinformatie bleek misleidend en onjuist te zijn, maar hij leek het wel te geloven en handelde daar ook naar. Hij en de PvdA waren tegen de verplaatsing bij de eerste motie in 2010 om deze redenen. (De urilift verplaatsen kostte in Bunschoten 2000 euro en via Urilift BV 5.000 euro en uiteraard waren wij niet op de hoogte van de komst van een urilift. Nogal cruciaal voor een horeca ondernemer een openbaar toilet voor je voordeur, voor je hotel en op je terras). Er vonden regelmatig gesprekken plaats in Queens over onze situatie. Wij vertelden hem ook dat het voor ons prive grote invloed had deze hele situatie. Wij hadden ons spaargeld al verloren, we hadden bijna geen inkomen en we werden voortdurend achtervolgd door de deurwaarder van de Gemeente (en andere deurwaarders).

Wij hebben een stevig gesprek met hem hierover gevoerd en hem gevraagd waarom hij wel naar de ambtenaren luisterde, en niet bij ons naar de feiten wilde kijken. Die leken ons het meest relevant voor besluitvorming.

Hoe is de besluitvorming rond de urilift tot stand gekomen? Is Queens hierbij geinformeerd of betrokken als belanghebbende?

Voor hem werd het duidelijk dat er geen onderzoek gedaan was op het Stadhuis naar de besluitvorming rondom de urilift. Hier zit wat ons betreft de crux van het verhaal. De urilift is er geplaatst, willens en wetens, zonder met ons rekening te houden.. En toen eenmaal de ‘fout’ ontdekt was, moest dit natuurlijk niet ongedaan worden gemaakt. Dat zou gezichtsverlies zijn en bovendien wat is nou een ondernemer voor een stad?

Is de Gemeente begaan met de ontstane situatie?

De Gemeente gaat erg ver in het vergroten van haar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering te blokkeren. Wij krijgen onze vergunningen niet en er wordt gedreigd dat we ze nooit zullen krijgen. We hebben ons bedrijf in samenwerking en in overleg met de Gemeente gestart. Het pand pas aangekocht na overleg met het Stadhuis. Hoe is het mogelijk dat de Gemeente zover kan gaan dat een fout op een ondernemer afgewenteld moet worden.

Moties vanaf 2010

De eerste motie over verplaatsing winnen we dankzij hulp van D66. De motie wordt echter niet uitgevoerd.  De Burgerpartij en VVD blijven ons gelukkig steunen,terwijl D66  ons laat vallen (als Mirjam Barendregt wethouder wordt. Het college is tegen uitvoering van de motie (waarom weten wij niet, maar wethouder Mirjam Barendregt en wethouder Ben Stoelinga steunen ons zeker niet, integendeel).

Dhr. Smits Alvarez en dhr van Muilekom luisteren echt naar de feiten. Zij stellen er veel vragen over en bij de hoorzitting blijkt dat er grondig onderzoek is gedaan door de PvdA leden. Dhr. Smits Alvarez ondervraagt dhr. Stoelinga tijdens een hoorzitting. Hieruit blijkt dat wij niet op de hoogte konden zijn van de komst van een urilift. Er waren nl geen stukken te vinden hierover, ondanks dat dit als argument van de Gemeente herhaaldelijk werd ingebracht. ‘Wij wisten ervan, dus we moesten niet zeuren’..

Dankzij deze kritische vragen en – houding is bijna de gehele PvdA fractie overtuigd. Op een stem na, krijgen we een ja van alle raadsleden.

De motie wordt opnieuw gewonnen, dankzij het feit dat er op het laatst de Gemeente ruime tijd wordt gegund om de urilift te verplaatsen. Ze hebben ons uiteindelijk nog 16 maanden laten wachten erop.

De situatie met dhr. Stoelinga als wethouder, samenwerkend met Mirjam Barendregt, zorgt voor grote botsingen in het college. Wij weten niet waarom er nooit onderzoek werd verricht. We hebben hier jarenlang op aangedrongen, ook bij twee burgemeesters en twee gemeentesecretarissen, bij alle gemeenteraadsleden en bij alle leden van het college. Geen onderzoek, tot op de dag van vandaag niet!

Politiek in Amersfoort

Wat weet dhr. Smits Alvarez? Waarom is hij vertrokken met de noorderzon? Hij was zo ontzettend gemotiveerd om de stad te verbeteren. Het was zijn levenswerk. Hij doorzag de politieke verhoudingen en zag dat de kans er was om de PvdA in de coalitie te krijgen, nadat het college was gevallen. Eindelijk was de PvdA weer terug aan het toneel. De Burgerpartij was door alle consternatie rondom o.a. de urilift en de botsing tussen wethouder en partijleden nog maar met een lid vertegenwoordigd en niet meer in de coalitie.

De VVD/PvdA lijkt een vruchtbare samenwerking. Er worden spijkers met koppen geslagen en er verandert veel in korte tijd.

Het is moeilijk om het politieke spelletje mee te spelen in Amersfoort, hebben wij ervaren. En tijdrovend! Ramon wilde graag een rol spelen aan het politieke toneel en deed daar heel veel voor.

Vermissing

Ramon, het ga je goed.. Hopelijk ben je ergens veilig aangeland, misschien bij familie in Spanje. Bedenk je dat je toch beter bij je gezin kunt zijn. Misschien werd de spanning je teveel en had je het gevoel dat je niet genoeg gewaardeerd werd. Dat weten we natuurlijk niet.

Stad Amersfoort: uitspraak rechtbank wordt afgewacht

Uitspraak ‘pislift’ over twee weken
‘Afvalinzameling Windsteeg moet anders geregeld’
UTRECHT/AMERSFOORT – Kort Geding rechter Smit doet op 6 augustus uitspraak in de zaak rond het gebruik van de urilift – ‘pislift’ – op de Groenmarkt. De eigenaren van horeca-gelegenheid Queens hadden vrijdagmorgen een kort geding aangespannen om ervoor te zorgen dat de urilift voortaan onder de grond blijft en dat de afvalinzameling in de Windsteeg wordt aangepast. Zij zouden het liefst zien dat de afvalcontainers in de Windsteeg worden verplaatst naar de Papenhofstede.
 

door John Spijkerman

 

Eerder probeerden de eigenaars bij de bestuursrechter het weer in gebruik nemen van de urilift tegen te houden, maar deze verwees Bouwer en De Jong door naar de civiele rechtbank. De kwestie rond het verzinkbare urinoir op de Groenmarkt speelt al meer dan twee jaar. De gemeente gaf een horeca-exploitatievergunning en terrasvergunning aan Queens, maar bijna tegelijkertijd werd ook een vergunning afgegeven voor de plaatsing van een urilift midden op het terras van Queens. Over dat laatste waren de eigenaars van Queens nooit geïnformeerd, zeggen zij zelf. Zij voelen zich ernstig gedupeerd in hun bedrijfsvoering door de urilift die in weekenden ‘s nachts na 01.00 uur omhoog komt. Ook tijdens festivals is de urilift in gebruik. Het terras van Queens kan dan niet worden uitgezet.

De gemeente zet de urilift in als een middel tegen het wildplassen. Ook op het Lieve Vrouwekerkhof staat een urilift. Het is de bedoeling dat er ook nog een urilift wordt geplaatst op de Hof.

Van medio april tot medio juli is de urilift op de Groenmarkt buiten gebruik geweest. Een meerderheid in de gemeenteraad wilde dat er een andere plek voor zou worden gezocht. Maar volgens b en w is de plek midden op het terras van Queens de beste plek en is verplaatsing te kostbaar en zou de urilift mogelijk lange tijd niet kunnen worden gebruikt. De ‘pislift’ op de Groenmarkt werd op vrijdag 16 juli weer voor het eerst in gebruik genomen.

 

Volgens advocaat Wolbers van Queens wordt de horeca-onderneming ten opzichte van andere horeca-ondernemers op de Groenmarkt onrechtmatig in haar exploitatiemogelijkheden beperkt. Naast de urilift hebben de eigenaars van Queens ook last van de ‘gebrekkige wijze’ waarop de afvalinzameling in de Windsteeg door de gemeente zou zijn georganiseerd. Zes dagen per week wordt ‘s morgensvroeg het afval in de Windsteeg opgehaald. De afvalinzameling lijkt vooral bedoeld voor afleveren van bedrijfsafval voor horeca-ondernemers op De Hof, die het afval soms diep in de nacht in de containers stoppen. Dit zou volgens de advocaat leiden tot ‘onduldbare en onrechtmatige geur- en geluidsoverlast’ voor Queens, waartegen de gemeente niet optreedt. Queens wil dat de gemeente op korte termijn maatregelen treft om aan de niet ordentelijke afvalinzameling in de Windsteeg een einde te maken.

 

Namens de gemeente gaf advocaat P.M. van Oordt aan niet in te zien waarom er sprake zou zijn van een spoedeisend belang. De urilift was al meer dan twee jaar in gebruik en Queens had nooit eerder gerechtelijke stappen ondernomen. Ook voor de afvalinzameling in de Windsteeg gold dat deze situatie al veel langer bestond, maar dat Queens pas nu daar actie tegen ondernam.

Van Oordt betoogde dat in het voorjaar van 2007 is overlegd met ondernemers op de Groenmarkt over de plek waar de urilift zou moeten komen. Ook de vorige eigenaar van het pand waar Queens nu inzit, was daar volgens de gemeente van op de hoogte en zou dit aan Paula Bouwer en Lisette de Jong hebben verteld. Oud-eigenaar Pouw legde hierover een verklaring af bij de gemeente. Bouwer en De Jong ontkennen hierover ooit te zijn geïnformeerd door de oud-eigenaar. Bouwer heeft dinsdag aangifte gedaan tegen oud-eigenaar Pouw omdat hij een valse verklaring zou hebben afgegeven.

Volgens Van Oordt zijn alle vergunningen voor de urilift op de juiste wijze afgegeven en handelt de gemeente niet onrechtmatig door de urilift te gebruiken. Alle vergunningen die nodig waren voor de plaatsing van de urilift, zijn gepubliceerd in de gemeenteberichten. Daartegen is door Queens nooit bezwaar gemaakt. De geluidsoverlast waar Queens over klaagt, wordt volgens de gemeentelijke advocaat niet primair veroorzaakt door de urilift, maar hoort bij de uitgaansgelegenheden in het centrum van Amersfoort. Queens ligt aan één van de looproutes die het uitgaanspubliek gebruikt. Dat het op de Groenmarkt druk is op uitgaansavonden, is al jaren lang een gegeven.

 

Voor wat betreft de afvalopslag in de Windsteeg merkte Van Oordt op dat deze situatie al tientallen jaren bestaat. Vijftien ondernemers op De Hof dumpen hun afval hier. Queens had daarvan op de hoogte kunnen zijn. De advocaat van de gemeente gaf toe dat er ook illegaal afval gedumpt wordt, maar als dat geconstateerd wordt, treden de buitengewone opsporingambtenaren van de gemeente daartegen op.

De gemeente probeert de steeg schoon te houden en haalt zes keer per week het afval op. ,,Er is zeker geen sprake van Napolitaanse toestanden’’, vond Van Oordt. Bovendien wordt er gewerkt aan een ondergronds afvalsysteem op De Hof en is de verwachting dat dit in april 2011 operationeel kan zijn. Een verplaatsing van de containers naar de Papenhofstede, zoals de advocaat van Queens wilde, zag Van Oordt niet zitten, omdat dat veel te ver weg is voor de ondernemers op De Hof en omdat er op de Papenhofstede drie invalidenplaatsen liggen en drie nooduitgangen zijn.Paula Bouwer (links) en Lisette de Jong van horeca-gelegenheid Queens voeren strijd tegen een verzinkbaar urinoir op hun terras.

De urilift wordt verplaatst.. goed nieuws in 2010… of toch niet?

28/4/2010

Een motie bepaalt dat de urilift onmiddellijk buiten werking moet worden gesteld. Helaas wordt deze motie niet uitgevoerd, tot onze grote verbazing.

Eigenaars Queens laten zich niet meer ‘afzeiken’
Eigenaars Queens laten zich niet meer ‘afzeiken’
AMERSFOORT – Na een nachtmerrie van bijna twee jaar, kunnen Paula Bouwer en Lisette de Jong van horeca-onderneming Queens opgelucht ademhalen. Een raadsmeerderheid stemde dinsdag in met een voorstel de urilift op de Groenmarkt onmiddellijk buiten gebruik te stellen. Binnen twee maanden moet een nieuwe plek worden gezocht voor de urilift.

AMERSFOORT – Na een nachtmerrie van bijna twee jaar, kunnen Paula Bouwer en Lisette de Jong van horeca-onderneming Queens opgelucht ademhalen. Een raadsmeerderheid stemde dinsdag in met een voorstel de urilift op de Groenmarkt onmiddellijk buiten gebruik te stellen. Binnen twee maanden moet een nieuwe plek worden gezocht voor de urilift.

 

De urilift is een openbaar urinoir in de grond dat op gezette tijden in het weekend en bij evenementen omhoog komt. Het Onze Lieve Vrouwe Kerkhof, de Groenmarkt en De Hof hebben of krijgen een urilift om wildplassen tegen te gaan. De plaatsing van de urilift op de Groenmarkt zorgde in september 2008 voor veel commotie. De urilift werd geplaatst op een gedeelte waarvoor Queens ook een terrasvergunning had gekregen. Het terras van Queens was daardoor beperkt bruikbaar. Eigenaresse Paula Bouwer was als horeca-ondernemer niet betrokken bij plaatsing omdat Queens toen nog niet op de Groenmarkt zat. De urilift beperkte Bouwer in haar bedrijfsvoering.

Ze beklaagde zich over geur- en geluidshinder en wilde dat de gemeente de urilift zou verplaatsen. Zij kreeg nul op het rekest. BPA, VVD, D66 en CDA trokken zich haar lot aan en plaatsten de kwestie opnieuw op de politieke agenda.

 

De urilift op de Groenmarkt is de tweede urilift in Amersfoort. Op het Onze Lieve Vrouwe Kerkhof staat al zeven jaar een urilift. Behalve op de uitgaansavonden op vrijdag en zaterdag, wordt de urilift ook gebruikt bij evenementen en markten. Het is de bedoeling dat er ook nog een urilift wordt geplaatst op De Hof.

Een raadsmeerderheid van BPA, VVD, D66 en CDA wil nu dat de urilift op de Groenmarkt wordt verplaatst en dat de voorwaarden voor plaatsing van uriliften worden aangescherpt. Bewoners en ondernemers mogen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Als er geen andere locatie voor de urilift op de Groenmarkt kan worden gevonden, moeten eventueel nieuwe gebruiksregels worden gehanteerd, vindt een raadsmeerderheid. Verplaatsing van de urilift kost 40.000 euro vertelde wethouder Van Daalen. Hij beloofde vóór 1 juli te zullen bekendmaken of er alternatieven konden worden gevonden voor verplaatsing van de urilift. Van Daalen wilde een eventueel verplaatsing ‘meenemen’ in het traject van ondergrondse vuilnisopslag in de binnenstad. Een raadsmeerderheid had geen vertrouwen in de toezeggingen van de wethouder.

 

De kwestie van de urilift op de Groenmarkt heeft de verhouding van Queens met collega-horecaondernemers geen goed gedaan. Aanvankelijk moest de urilift worden bediend door Quignon, tegenwoordig stelt Rumours de urilift in gebruik. Bouwer vindt het ‘absurd’ dat een andere horeca-ondernemer wat te zegen heeft over de bediening van de urilift op het terras van een collega-ondernemer. Dat zij zich verzette tegen de urilift midden op haar terras, werd haar niet in dank afgenomen. ,,We werden bijna verguisd. Collega’s zeiden dat we voor het collectieve belang moesten gaan en dat we asociaal waren.’’ Inmiddels zijn de relaties wat beter. ,,Een aantal ondernemers heeft spijt betuigd.’’

Toen ze twee jaar geleden begon met Queens, kon Bouwer niet voorzien in welke ellende ze terecht zou komen en hoe ze werd tegengewerkt. ,,De gemeente is zo bureaucratisch. Het is een soort Kafka hier in Amersfoort. Het is bizar dat je zoveel in geld investeert en zo wordt gedwarsboomd.’’ Ook de manier waarop gemeenteambtenaren over hun spraken tegenover anderen zit haar dwars. ,,Ze zeiden dat wij zeikten, dat we vochten tegen de bierkaai en dat we het beter hadden moeten uitzoeken.’’ Dat de urilift verplaatst wordt, kan ze nog steeds bijna niet geloven. De aanwezigheid van de urilift heeft Queens klandizie gekost. Queens verhuurt ook vier hotelkamers. Twee daarvan hebben uitzicht op de urilift. Bouwer schat de schade op een ton.