SAOZ rapport gebrekkig – ook mede verantwoordelijk voor afwijzing planschade

Geachte heer van Bragt, directie SAOZ, geachte heer van der Lee,

Zoals u wellicht bekend is, is uw rapport inzake de kwestie Queens Vorstelijk Genieten versus Gemeente Amersfoort bij de rechtbank twee keer als gebrekkig ervaren. Dusdanig gebrekkig dat de Raad van State zelfs het ‘niet in de rede vindt liggen om SAOZ opnieuw in te schakelen’. 
In het rapport stond zelfs dat de urilift NIET op ons terras stond maar 5 meter er naast (kwam dit wellicht door de motie waarin dit criterium als acceptabel vermeld stond?) Dit heeft voor ons grote consequenties gehad. Het is nu immers 2013 en in 2010 hadden wij al deze zaak afgewikkeld kunnen hebben, als u het juiste advies had gegeven om wel tot schadevergoeding over te gaan. En wellicht duurt het nog een jaar voordat we onze schadevergoeding tegemoet kunnen zien. Wij hebben ook ernstige gezondheidsproblemen gekregen door voortdurend stress, angst en onwaarschijnlijke tegenwerking van zowel u als Gemeente Amersfoort. Ook is, wat ik het allerergste vind, ons gezinsgeluk onder druk komen te staan. Langdurige financiele zorgen, continu deurwaarders, beslagleggingen, kostenverhogingen, imagoschade heeft ons chronische stress bezorgd, wat dus beperkt had kunnen zijn geweest als u en uw bureau een juist advies had gegeven. Ik heb u ook gewezen op de onjuiste wijze waarop de planschade procedure is gehanteerd. Er zijn richtlijnen opgesteld qua termijn, over het inschakelen van twee deskundigen, er is geen hoorzitting geweest met ons erbij over het rapport en onze bezwaren zijn onder tafel geveegd en zelfs onze schade is niet opgenomen in het rapport.
 
Ik neem u dit zeer kwalijk, en kan mij niet aan de indruk onttrekken dat uw reactie partijdig was en niet onafhankelijk. Wij hebben uw bureau toegewezen gekregen als onafhankelijk zijnde, en u had dit vertrouwen niet mogen beschamen.
 
Destijds heb ik u aangegeven dat de Gemeente onze vergunningen niet heeft verstrekt, onnodig vertraagd om ervoor te kunnen zorgen dat zij de dans zouden ontspringen met schadevergoeding. U bent hier om de een of andere reden in meegegaan. Ook heb ik aangegeven dat wij veel schade ondervinden (naast alle tot voor kort niet zichtbare pestperikelen van de Gemeente Amersfoort).
 
Als ik op internet op planschade en SAOZ google vind ik zelfs een presentatie over planschade waarbij de ‘maximale invulling’ als een van de vereisten moet worden meegenomen. Ik kan mij dan ook niet voorstellen dat u dit niet heeft ‘geweten’, want het komt ook nog in veel arresten voor. Daarbij komt ook nog dat u verkeerde arresten heeft gebruikt om uw motivatie te onderbouwen.
 
Ook bent u ervan op de hoogte geweest (middels mijn schadeberekening: graag ontvang ik van u alsnog een kopie hiervan, omdat u dit niet bijgevoegd heeft in het document) dat de schade erg groot voor ons was.
 
Ik stel u dan ook als bedrijf en prive persoon hiervoor mede-aansprakelijk. 
 
Hoogachtend,
 
Paula Bouwer
Queens Vorstelijk Genieten
Groenmarkt 13
3811 CP   AMERSFOORT
Twitter berichten over het SAOZ rapport dat in 2010 gemaakt is.
  1. @QueensAfoort #ABRS heeft gesproken en zag het inderdaad anders dan in het #SAOZ advies

    1. ABRS 23-10-2013 201209467/1/A2, Amersfoort, planschade, nadere invulling aangevangen exploitatie op de peildatum

    2. @SAOZadvies Rapport SAOZ onjuist. Vergunningen zijn vertraagd en maximale invulling is niet genoemd. 201209467/1/A2, Urilift wel op terras

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s