Eerste mail aan de Burgemeester – Bezwaar tegen komst urilift Groenmarkt 29 januari 2008

 

 Direct nadat wij vernamen dat er een urilift zou komen op ons toekomstig terras, hebben we de Gemeente gevraagd om een oplossing. Wij voorzagen toen al problemen. Ook met onze collega’s. Het verbaast ons nog steeds dat de buren de urilift ook wilden bedienen, terwijl ze wisten hoeveel schade het ons berokkende.
Lees verder, want het zijn erge interessante brieven!
Overigens heeft er niemand gereageerd op deze brieven.
  • FW: BEZWAAR URILIFT GROENMARKT‏

Subject: FW: BEZWAAR URILIFT GROENMARKT
Date: Sun, 11 Jul 2010 00:24:56 +0200

Brief aan de burgemeester en betrokken ambtenaren

; burgemeester@amersfoort.nl; pw.vanschaik@amersfoort.nl; ch.grond@amersfoort.nl; bouwzaken@amersfoort.nl
Subject: BEZWAAR URILIFT GROENMARKT
Date: Tue, 29 Jan 2008 00:09:44 +0100

Geachte burgemeester, heer van Schaik, heer Grond, heer Gieze en overige betrokkenen,

 

Graag wil ik u hartelijk bedanken voor uw luisterend oor tot dusverre met betrekking tot de Urilift. Van mevrouw Arends, afdeling Wijkmanagement Binnenstad heb ik vorige week vrijdag een telefoontje mogen ontvangen om een compromis voorstel tot stand te brengen, waardoor ik de indruk gelukkig heb gekregen dat u deze zaak serieus neemt.

 

Uit dit voorstel heb ik een aantal zaken begrepen:

1)       dat de gemeente zich over het probleem heeft gebogen en inziet dat er van de kant van de gemeente over het hoofd is gezien dat de onderneming van mijn dochter en mij al in een vergevorderd stadium is mbt opening van een horeca- en bed and breakfast op de Groenmarkt. Ook heb ik aangegeven dat plannen hiertoe al vanaf januari 2007 in de gemeente worden besproken en dat het op 10/2 besproken is in een vergadering van de economische commissie van de Gemeenteraad, waarna toestemming is verleend om een horeca onderneming op te starten. Ook heeft er plaatsing in de Stadsberichten plaatsgevonden en artikelen in de krant, waardoor het ook voor uw Gemeente mogelijk is geweest om op de hoogte te zijn van onze plannen. Deze omzetting van detailhandel naar horeca heeft plaatsgevonden in augustus 2007 (zie brief A. Bruins). Ook zijn er aanvragen tbv een horecavergunning, terrasvergunning en reclamevergunning gedaan, die allemaal in behandeling zijn bij collega’s bij de Gemeente.

Tijdens dit gesprek heeft mw. Arends aangegeven dat de bijeenkomst heeft geleid tot het voorstel om het urinoir om 10 uur ’s avonds omhoog te doen op vrijdag en zaterdag en niet om 8 uur. Dit zou inhouden dat mijn terrasvergunning aangepast zou gaan worden. Ik heb aangegeven dat ik reeds op 7 januari van dhr. Van Schaik overleg heb gehad op welke wijze de terrasvergunning verstrekt zou worden en dat daarbij er geen sprake was van een komst van een urilift en ik derhalve een doorlopende terrasvergunning ga krijgen binnenkort.

Dit lijkt mij strijdig met de goede fatsoensnormen om dan een mogelijkheid te bieden om in het openbaar naast een terras te kunnen urineren. Daarbij heb ik aangegeven dat ik het onjuist vind dat ik een andere vergunning zou krijgen als andere ondernemers.

2)       Ik heb aangegeven dat ik het pertinent oneens ben met de komst van een urilift en dat ik daarover niet ben geïnformeerd, terwijl alle andere ondernemers dat wel zijn. Ik ben belanghebbende, samen met mijn dochter. Het wordt notabene op mijn terras geplaatst terwijl ik het niet eens weet en word geacht het uit de kranten te vernemen.

3)       Tevens vind ik het voor een ons een zeer slechte start in de samenwerking met de collega ondernemers.

4)       Onze onderneming lijdt ook omzetschade en gezichtsverlies door de komst van een urinoir.

5)       Ik heb aangegeven dat wij bereid zijn om met een hogedruk spuit eventueel urineresten weg te spoelen. Tevens denk ik dat door onze komst er sowieso minder wildplasoverlast zal zijn.

6)       De komst van de urilift heeft u gelukkig weten uit te stellen. Ik reken erop dat u inziet dat de komst van de urilift onze toekomstige onderneming zal schade en een plezierige samenwerking bemoeilijkt met collega ondernemers.

 

 

Graag stel ik een aantal maatregelen voor die het wildplassen kunnen verminderen die veel minder kosten dan de 45.000 euro van de urilift en de maandelijkse kosten:

 

1)       cameratoezicht in de Windsteeg

2)       de stadswachten die toch al intensiever op wildplassen patrouilleren ook in de Windsteeg laten controleren

3)       de boete verhogen naar de landelijke norm van 340 euro

4)       publiciteit aan deze maatregelen geven

5)       wildplasschilden aanbrengen en een bord ophangen dat wildplassen strafbaar is

6)       verlichting extra aanbrengen in de Windsteeg

7)       de vuilnis verwijderen uit de Windsteeg en het goed schoonmaken en schoon houden

 

 

Ik hoop op een spoedige reactie uwerzijds, daar ik graag met plezier onze onderneming zou willen gaan starten. Queens Vorstelijk Genieten ZONDER URILIFT!!!

 

Tevens spreek ik de hoop uit dat ik geen juridische cq publicitaire maatregelen zal moeten gaan treffen en dat wij met elkaar in gesprek kunnen blijven om op een positieve wijze deze ongelukkige samenloop van omstandigheden kunnen rechtzetten. Ik hoop dat u inziet dat het voor ons erg veel betekent en dat wij een bijdrage leveren aan onze nieuwe onderneming in Amersfoort, waar wij ook met passie en hartstocht aan werken! Voor onze toekomst en voor de toekomst van de stad. Ook wij houden van Amersfoort en hebben er heel veel voor over om onze droom te realiseren!

 

ALS LAATSTE VERZOEK IK U OOK DE TIJDELIJKE ZEER ONSMAKELIJKE VOORZIENING TE VERWIJDEREN EN NIET TERUG TE LATEN KEREN!

Dit is toch ongelooflijk dat er gewoon de hele zaterdag mensen hun rits openmaken en in het openbaar gaan plassen terwijl iedereen kan toekijken!

IK REKEN EROP DAT DEZE ER VOLGENDE WEEK VRIJDAG NIET KOMT. IK MAAK HIER BEZWAAR TEGEN. MOCHT DEZE ER VOLGENDE WEEK STAAN DAN NEEM IK DE VRIJHEID OM DEZE VOOR IEMAND ANDERS DEUR NEER TE ZETTEN!

 

Dank u voor uw tijd en aandacht.

 

Hoogachtend,

 

Paula Bouwer

Lisette de Jong

Groenmarkt 13

3811 CP  AMERSFOORT

 

 


To: burgemeester@amersfoort.nl; pw.vanschaik@amersfoort.nl; ch.grond@amersfoort.nl; bouwzaken@amersfoort.nl
Subject: FW: URILIFT GROENMARKT
Date: Sun, 27 Jan 2008 23:47:13 +0100

Amersfoort, 27 januari 2008

BEZWAARSCHRIFT TEGEN KOMST VAN DE URILIFT OP DE GROENMARKT


From: paula.bouwer@hotmail.com
To: burgemeester@amersfoort.nl; fr.grond@amersfoort.nl
Subject: URILIFT GROENMARKT
Date: Wed, 9 Jan 2008 01:00:28 +0100

Geachte burgemeester, mevrouw van Vliet-Kuiper,

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Paula Bouwer, 48 jaar, ben sinds vorig jaar januari bezig om samen met mijn dochter Lisette de Jong, 23 jaar, een nieuwe horecaonderneming te vestigen op de Groenmarkt in Amersfoort.

In februari 2007 is ons plan, Queens Vorstelijk Genieten, besproken in een kleine bijeenkomst van de Gemeenteraad, om omzetting van detailhandel naar horeca te kunnen bewerkstelligen. De Gemeente Amersfoort blijkt erg enthousiast over onze plannen om hoogwaardige, vernieuwende horeca toe te voegen aan het Kernhorecagebied in Amersfoort. Wij ontvangen toestemming om onze plannen uit te voeren. Een lunchroom, stadscafe, en een klein hotelletje met 4 kamers, met als thema Vorstelijk Genieten. Kwaliteit in dienstverlening en aanbod.

Hiertoe hebben wij inmiddels al bijna een jaar keihard gewerkt om hier een succes van te zullen gaan maken in de toekomst. Wij geloven dat we een fantastische plek hebben gevonden en waren in de gelukkige omstandigheid om onze gezamenlijke droom te kunnen gaan uitoefenen. Wij zijn van plan om een hele fijne plek te creeren voor Amersfoort, in de sfeer van De Observant.

Plotseling lees ik in de krant in december tot mijn schrik dat de Groenmarkt een Urilift gaat krijgen. Wat voor u wellicht een feestelijke gebeurtenis is, is voor ons een grote schok. Begin dit jaar ontvang ik post van de Gemeente, op de Groenmarkt. Nog groter nieuws, de 2 meter hoge Urilift gaat geplaatst worden precies tegenover de ingang van mijn pand. Een voorziening om in het openbaar te kunnen urineren precies tegenover een horecapand ingang. Erger kun je het bijna niet bedenken.

Ik heb meteen uw secretaresse gebeld alsook dhr Grond die uitvoerder is van het urilift project. Helaas, slecht nieuws.. Er is helemaal niets aan te doen. De urilift gaat er komen en wel deze maand nog.

U begrijpt dat wij ons met hand en tand zullen verzetten tegen de komst van deze urilift. En wel om de volgende redenen:

1) ik vind het in strijd met normen en waarden om uberhaupt in het openbaar te mogen plassen.
2) wildplassen is strafbaar. Vanaf begin dit jaar is het zelfs toegestaan om hier een boete van 340 euro voor uit te brengen.
3) er is met ons helemaal geen overleg geweest
4) er is geen rekening gehouden met het feit dat de antiekzaak omgezet is naar een horecabestemming
5) het is in strijd met algemeen geldende hygieneregels om naast een inrichting waarbij eten en drinken verkocht wordt, een voorziening te plaatsen waarbij urine vrijkomt. Er zijn zelfs strenge regels voor de hygiene in horecavoorzieningen.
6) de bediening van de urilift zou gaan geschieden in overleg met horeca ondernemers op de Groenmarkt. Waarom zijn wij niet hierin betrokken? U begrijpt dat de verhoudingen op de Groenmarkt gevaar gaan lopen als andere ondernemers een urilift tegenover ons pand moeten gaan bedienen.
7) kunt u aantonen hoeveel inspanningen u heeft gedaan om het wildplassen tegen te gaan?
8) de andere ondernemers willen ook geen urilift bij hun terras. Waarom zouden wij dit wel moeten gedogen?

Graag wil ik u dat u naar een mogelijkheid zoekt om elders deze urilift te plaatsen.Bijvoorbeeld op de Appelmarkt of op De Hof. Tevens vraag ik uw creativiteit om na te denken over andere oplossingen om het wildplassen tegen te gaan.

Ik zal u graag hierbij mijn eigen ideeen aanbieden:

1) cameratoezicht
2) publiciteit over het probleem genereren en een nieuwe boete vaststellen
3) politietoezicht gedurende een structurele periode
4) het plaatsen van waarschuwingsborden met daarbij de gevolgen vermeld.

Tevens heb ik sterk het idee dat er geen rekening is gehouden met onze onderneming. Ik ben ervan overtuigd dat het wildplassen sowieso afneemt als onze onderneming van start gaat. Wij zullen ervoor zorgen dat wij ook mensen hierop aanspreken. We zijn immers zelf ook geopend en zijn niet gebaat bij wildplassers.

Ook denk ik dat als u ervoor zorgt dat de Windsteeg een keer goed schoongemaakt wordt en dat de alternatieve opslagplaats van de Rova wellicht ook opgeruimd wordt en dat het afval van ondernemers dat daar niet thuishoort bij de ondernemers in hun eigen panden opgeslagen wordt en dat eventueel bekeuringen uitgedeeld worden bij overtredingen, mensen het gevoel krijgen dat deze plaats niet geschikt is om in het openbaar te plassen. Kortom, passende milieu maatregelen nemen!

Ik hoop dat ik u duidelijk aangegeven heb dat de belangen voor ons erg groot zijn en dat wij niet betrokken zijn geweest in de besluitvorming omtrent de urilift, terwijl wij het meeste last hiervan hebben. Hoe zou u het vinden om een openbaar toilet voor 3 mannen voor uw voordeur te hebben. Denk daarbij ook aan de stankoverlast en slechte reclame voor de Gemeente en voor onze nieuwe onderneming. Ik heb ook begrepen dat de Gemeente ook graag kwaliteitshoreca wil en ook graag toeristen verwelkomt in onze binnenstad. Denkt u u eens in als u een hotelkamer boekt en er wordt tot diep in de nacht naast uw raam geurineerd.

Wij willen graag iets toevoegen aan het aanbod van de horeca in de binnenstad en willen daarbij niet belemmerd worden door een urilift. Het verbaast mij nogmaals dat mannen in de gelegenheid worden gesteld om in het openbaar te mogen plassen.

Ik hoop dan ook op uw begrijp en uiteraard op een zeer reactie van u en uw Gemeente.

Met vriendelijke groet,

Paula Bouwer
eigenaar Groenmarkt 12 en 13 te Amersfoort en medeeigenaar van Queens Vorstelijk Genieten

Lisette de Jong: mede eigenaar van Queens Vorstelijk Genieten


 


 

 
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s